Zdjęcia autorskie dotyczące księdza Jerzego Popiełuszki (fot. Maciej Laprus)  

noc przed pogrzebem kś. Jerzego

w rocznicę śmierci

pogrzeb , matka i ojciec nad grobem syna kś. Jerzego

kś. Jerzy odprawia mszę w Niedzielę Palmową
przygotowanie grobu kś, Jerzego, nad grobem "Następca", krzyż mocuje Maciek Jankowski z Solidarności Uniwersytetu Warszawskiego,

Zgromadzona rodzina , dostojnicy kościelni i działacze Solidarności
W parafialnym mieszkaniu kś.Jerzego : stoi Seweryn Jaworski, pierwszy z prawej kierowca i ochroniarz kś.Jerzego Waldemar Chrostowski

klepsydra na zaplombowanej (Ministerstwo Spraw Wewnetrzych - Zakład Medycyny Sądowej) trumnie wystawionej w kosiele św. St. Kostki
kś. Jerzy z kotkiem - ostatnie zdjęcie przed porwaniem

W pierwszą rocznicę śmierci

w oczekiwaniu na przywiezienie trumny z kś. Jerzym

w miejscu porwania kś. Jerzego po paru dniach ustawiono krzyż

Kardynał J. Glemp odprawia
mszę nad trumną

Zgromadzona rodzina , dostojnicy kościelni i działacze Solidarności

Matka ks Popiełuszki

Wałęsa, Mazowiecki, Geremek przybili na uroczystości pogrzebowe

 

Wszelkie prawa do zdjęć są zastrzeżone. Prawa autorskie Maciej Laprus.

W sprawie udostepnienia zdjęć do publikacji proszę kontakt osobisty z autorem.

email: filmeverest@wp.pl

tel. 501 024 184

Autorska Galeria Zdjęć - Maciej Laprus